Over

VOConsultancy is opgericht door Henk van Opstal. Henk heeft 40 jaar ervaring in fraudeonderzoek, beleidsmatig en procesmatig advies en de implementatie van maatregelen. Hij heeft veel onderzoeken naar fraude geleid en daarmee ruime ervaring opgedaan met verschillende onderzoeksmethoden. Samenwerking is voor Henk belangrijk. Door de nauwe samenwerking met collega’s, politie en justitie, andere bedrijven en overige specialisten heeft hij een hoop fraudeonderzoeken met succes afgerond. Henk heeft een groot netwerk van specialisten om zich heen verzameld, die graag met hem samenwerken.

Henk heeft een oog voor details ontwikkeld die zowel in onderzoek als bij het analyseren van de bedrijfsprocessen goed van pas komt. Doortastend en secuur gaat hij, samen met zijn team van specialisten, iedere opdracht aan. Toch blijft de menselijke kant van het werk net zo belangrijk. Achter fraudegevallen gaat soms ook veel persoonlijk leed schuil. Het gaat niet altijd alleen om de keiharde feiten. Soms zit de oplossing juist in de menselijke aanpak.

In zijn lange loopbaan heeft Henk zich niet alleen bezig gehouden met het opsporen en voorkomen van fraude en onrechtmatig handelen. Ook heeft hij samengewerkt met het Verbond van Verzekeraars, politie, justitie, andere bedrijven en meegewerkt aan wetenschappelijke onderzoeken om fraude als maatschappelijk probleem aan te pakken. Deze zeer ruime ervaring wilt hij nu gebruiken om bedrijven en particulieren te helpen. Henk heeft vele specialisten klaar staan die hij kan inzetten wanneer de opdracht dat vereist. Hierdoor kan hij in iedere branche en voor ieder soort opdracht maatwerk leveren. Snel, discreet en secuur.

Henk van Opstal

"Achter elke situatie zit een persoonlijk verhaal. Het is de kunst de oplossing voorop te stellen, maar de menselijke kant niet uit het oog te verliezen."

Henk op LinkedIn

Vergunning

Erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie onder nummer POB 1566.

Overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m 163500

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek Dit eerste gesprek is kosteloos. Informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld